Cases

Everything listed under: seo

  • Post Featured Image

    Van Drie Gouda communiceert met haar nieuwe website rechtstreeks met omwonenden

    Voor Van Drie Gouda BV een website ontwikkeld waarmee ze (onder meer) met omwonenden communiceert.Van Drie Gouda BV is specialist in bestratingen, grondwerk, rioleringswerkzaamheden, terreinverharding en is leverancier van zand, grind en grond.Regelmatig voeren zij projecten uit waar omwonenden hinder van kunnen ondervinden. Om de hinder tot een minimum te beperken is het communiceren hierover naar de omwonenden cruciaal. Naast het communiceren via de 'bewoners-informatiebrieven' zal d...

Zie ook andere cases

RSS Feed