Antwoorden op vragen worden omgezet naar een fraai persoonlijk rapport

Post Featured Image

Antwoorden op vragen worden omgezet naar een fraai persoonlijk rapport

Voor Jobimpuls een bijzondere oplossing mogen maken waarmee de antwoorden op vragen vertaald worden in een fraaie rapportage, met mooie grafieken.

Het doel van de vragenlijst is duidelijk te krijgen welk persoonlijkheidstype je bent. Er worden 12 persoonlijkheidstypen (archetype) onderscheiden: pionier, vormgever, vechter, vernieuwer, denker, leider, verbinder, vriend, helper, liefhebber, joker en rebel. Aan de hand van de vragen wordt duidelijk welke archetypen sterk of minder sterk aanwezig zijn. Dit instrument helpt onder meer bij het samenstellen van (management) teams.

Proces: Ondervraagden krijgen een link naar de vragenlijst. Hierop worden 44 vragen aangeboden. Direct na het invullen van het rapport wordt een e-mail gestuurd met een gepersonaliseerde hyperlink naar het rapport. Hieronder een indruk van de vragenlijst.

 afbeelding van de vragenlijst 

Hemels van der Hart (Jorick Heijerman) was verantwoordelijk voor het ontwerp. Publiceervoormij is verantwoordelijk geweest voor de bouw van de webapplicatie.

 

 

Zie ook andere cases

RSS Feed