Relatiebeheersysteem [CRM] voor MKB Duiven

Relatiebeheersysteem [CRM] voor MKB Duiven

Voor MKB Duiven een relatiebeheersysteem (CRM systeem) ingericht waarmee ze haar leden optimaal kan onderhouden.

Relatiebeheersysteem (CRM)

Hierdoor kunnen alle bestuursleden centraal toegang krijgen tot de meest actuele gegevens van haar leden. Naast de gebruikelijke contactgegevens wordt inzicht verkregen in alle communicatie met de leden. Denk hierbij aan alle mailberichten tussen het secretariaat en de leden. Maar ook inzicht in de openstaande en uitgevoerde taken, en gemaakte afspraken vastgelegd in notities. Aanmeldingen voor evenementen en workshops worden tevens automatisch zichtbaar.

En als de relatie actief is op Social Media, wordt dit ook direct zichtbaar op de relatiekaart. Hieronder een voorbeeld waarbij op de relatiekaart de afbeelding afkomstig is van Twitter en de laatst geplaatste Tweets zichtbaar zijn.

Nieuwsbrieven

Voor communicatie in de vorm van nieuwsbrieven met de leden wordt niet langer meer vanaf één werkstation in groepjes mailberichten gestuurd. Hiervoor wordt een E-mail Marketing oplossing (MailChimp) gebruikt en is gekoppeld met het relatiebeheersysteem. De adreslijst in MailChimp wordt gevoed door de gegevens in het relatiebeheersysteem.

Voor het versturen van nieuwsbrieven zijn nu veel minder handelingen nodig. Daarnaast zorgt de uitgebreide rapportage voor veel inzicht in de effectiviteit van de nieuwsbrieven waardoor zo de kwaliteit verbeterd wordt richting de leden.

Evenementenregistratie

Tenslotte een formulieroplossing ingericht waarmee de leden zichzelf eenvoudig kunnen inschrijven en registeren voor evenementen en workshops. Het secretariaat hoeft niet langer meer mailtjes te doorzoeken en deelnemers handmatig bij te houden in een Microsoft Excel bestand. De rapportage geeft elk moment inzicht in het aantal te verwachten deelnemers. En als een lid zich aanmeld, wordt dit tevens automatisch geregistreerd bij het lid in het relatiebeheersysteem. Inzicht vanuit allerlei hoeken, zonder hiervoor handelingen te verrichten.


Zie ook andere cases

RSS Feed