Disclaimer

We besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op publiceervoormij.nl.

Het is mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via publiceervoormij.nl is verkregen.