Nieuwe website voor de Participatieraad in Zevenaar

Post Featured Image

Nieuwe website voor de Participatieraad in Zevenaar

Voor de Participatieraad in Zevenaar een website gerealiseerd waarmee de raad kan communiceren met haar burgers in de Gemeente Zevenaar.

De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad die door het college van burgemeester en wethouders is ingesteld om inwoners van de gemeente Zevenaar te betrekken bij het gemeentelijke beleid op het terrein van zorg en welzijn; het gaat dan vooral om onderwerpen die samenhangen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet werk en bijstand (WWB). De raad bestaat uit tien leden, inwoners van de gemeente Zevenaar, die kennis hebben van en/of affiniteit hebben met deze gebieden. Alle leden zijn vrijwilligers.

Publiceervoormij is verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en de bouw van de website. Zo ook de keuze voor, inrichting en training van het content management systeem waarmee de verantwoordelijke leden op een zeer eenvoudige wijze de inhoud kunnen beheren. Met name de gebruiksvriendelijkheid van het Content Management Systeem was doorslaggevend voor de finale keuze.

De website is geschikt gemaakt voor alle apparaten (smartphone, tablet en computer). De belangrijkste reden is natuurlijk de best denkbare beleving geven aan de bezoeker. Een mooie bijkomstigheid is dat de website beter gevonden wordt door zoekmachines (waaronder Google).

Het resultaat mag er wezen!

De Participatieraad Zevenaar vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente. De Participatieraad Zevenaar streeft er naar dat alle inwoners van Zevenaar ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.

Iedereen wordt nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken en mee te doen in de Zevenaarse samenleving. De Participatieraad maakte onderdeel uit van de website van de gemeente Zevenaar maar had de wens een eigen website.

Na diverse oriënterende gesprekken zijn wij het traject met Publiceervoormij ingegaan. Frank heeft onze wensen en ideeën vertaald in de ontwikkeling en vormgeving van onze website.

Een voorwaarde was dat de website gebruiksvriendelijk is. Dat is gelukt. Alle lof hiervoor!

De ervaringen met Frank zijn erg positief. Altijd oplossingsgericht. Onze vragen worden snel beantwoord daarnaast mag het resultaat er wezen. Kijkt u zelf op www.PRZevenaar.nl.

Marlyn le Fevre, Participatieraad Zevenaar

Zie ook andere cases

RSS Feed