Nieuwsbrieven voor Willems technisch adviesbureau

Nieuwsbrieven voor Willems technisch adviesbureau

Willems technisch adviesbureau stuurt al sinds 2006 nieuwsbrieven per post naar haar relaties, onder de naam INZICHT. De Reus' Communicatie & Publiciteit is hierbij verantwoordelijk voor het schrijven van de teksten en het maken van het fotomateriaal.

Vanuit kostenbesparing, maar ook om het milieu minder zwaar te belasten, is ervoor gekozen om de nieuwsbrieven niet langer via traditioneel drukwerk te produceren en per post te versturen. In plaats daarvan wordt de nieuwsbrief digitaal samengesteld en via e-mail aan haar relaties gestuurd. 

Hier een voorbeeld van een digitale nieuwsbrief.

Een positief neveneffect is dat de doorlooptijd voor het samenstellen van de nieuwsbrief en het op de 'digitale deurmat' bezorgen aanzienlijk korter is. En voorheen moest de nieuwsbrief door een grafisch specialist opgemaakt worden. Nu kan een interne medewerker – na een korte training – dit zelf, gebruik makend van de 'editor' die hieronder is afgebeeld. Er moet hoofdzakelijk zorg aan de inhoud besteed worden; daaraan is niets veranderd.

Het onderhoudsscherm waarmee de nieuwsbrief wordt geschreven

Rapportage

Na verzenden van de digitale nieuwsbrief wordt bovendien snel duidelijk wat de effectiviteit van de mailing is. Iets wat op de traditionele wijze niet te zien was. Nu wordt dit duidelijk met heldere grafieken, afgezet tegen gemiddelden in dezelfde branche.

[Publiceervoormij.nl] heeft 

  • enkele sjablonen gerealiseerd die als basis genomen wordt bij het schrijven van een nieuwe nieuwsbrief. Hierbij hoeft alleen zorg besteed te worden aan de inhoud. Vormgeving is verwerkt in het sjabloon.
  • training gegeven aan de verantwoordelijke medewerkers, zodat alle aspecten [adreslijsten, campagnes en rapporten] van het versturen van een nieuwsbrief (campagne) zelfstandig uitgevoerd kunnen worden.
  • de koppeling met het nieuwe relatiebeheersysteem tot stand gebracht en de inrichting ervan, zodat adressen van de relaties niet handmatig up-to-date gehouden hoeven te worden in MailChimp.

Zie ook andere cases

RSS Feed