State of the art digitale omgeving voor EMLaw

Post Featured Image

State of the art digitale omgeving voor EMLaw

EMLaw had een duidelijke vraagstelling: voor de nieuw gestarte onderneming een digitale werkomgeving creëeren die stimuleert en dwingt tot efficiënt werken. Hierbij werd duidelijk gevraagd ook software aan te dragen die in de advocatuur misschien niet gebruikelijk is, maar daarbuiten hoog scoort. Geen software ingewikkeld in gebruik, of software die om veel beheer vraagt. Tevens moest een nieuwe huisstijl ontworpen worden, 'pixel-perfect' uitgevoerd in alle uitingen.

De geselecteerde software voor relatiebeheer, urenverantwoording, financiële administratie, e-mail en documentopslag zijn allen zelfstandige systemen die uitblinken in gebruiksvriendelijkheid, omdat elk softwaresysteem focus houdt op wat het in de kern moet doen. De integratie tussen de systemen draagt bij tot een efficiënte werkwijze en productief werken.

De softwaresystemen zijn zo ingericht, dat ze het proces van EMLaw ondersteunen. De kracht van de systemen is voor een groot deel gelegen in de herkomst uit branches, waarin de ontwikkelingen nu eenmaal verder zijn.

Ten aanzien van de huisstijl is Krista Kolkman verantwoordelijk geweest voor de huisstijl en het ontwerp van de website. Frank Welten voor de bouw en het inrichten van het content management systeem van de website, en het inrichten van alle softwaresystemen en het trainen van de medewerkers die hiervan gebruik maken.

Eric Matser kiest er voor EMLaw voor om ontzorgd te worden ten aanzien van de praktijkautomatisering en het beheer van de website, zodat hij al zijn aandacht kan besteden aan het werk: juridische hulp op onder meer het gebied van intellectuele eigendom en mededinging.

Meer dan het beoogde resultaat behaald

Publiceervoormij.nl heeft zowel de digitale werkomgeving als de vormgeving van de communicatie van EMLaw gerealiseerd. Onze doelstellingen waren: een omgeving die efficiënte praktijkvoering op eenvoudige wijze ondersteunt en vormgeving die het karakter van de organisatie uitstraalt. Door specifieke keuzen met betrekking tot de content zijn hoge eisen aan het ontwerp van de website gesteld.

De aanpak en de toepassing van state of the art technologie hebben meer dan het beoogde resultaat gebracht. Onze wensen (inclusief de eisen die de advocatuur stelt) zijn professioneel vertaald zonder te denken in onmogelijkheden. De kwaliteit van de website is zeker ook te danken aan het samenspel van Krista Kolkman als grafisch ontwerper en Frank Welten als technisch adviseur en programmeur binnen Publiceervoormij.nl. Door mogelijkheden tot optimalisering van functionaliteiten aan te dragen als die zich voordoen, voorkomt Publiceervoormij.nl dat we met achterhaald materiaal werken.

Eric Matser, EMLaw

Zie ook andere cases

RSS Feed