logo van publiceervoormij.nl

Case

afbeelding van
22-01-2015

Benchmark tool voor Happiness At Work Survey

Voor Happiness At Work Survey NL een online webapplicatie gemaakt om een benchmark te houden.

Een benchmark met als doel te onderzoeken hoe gelukkig Nederlandse medewerkers zijn, in dienst van een bedrijf. Het resultaat van de benchmark is door Happiness Works (Nic Marks) opgepakt en geanalyseerd en verwerkt in een rapport.

PanelClix werd ingeschakeld om een groot aantal respondenten op te roepen deel te nemen aan het onderzoek. Zij kunnen uit hun grote bestand respondenten uitnodigen, verdeeld over verschillende beroepsgroepen, rekening houdend met onder meer geslacht en leeftijd.

De respondenten kregen een speciale link naar de webapplicatie. De eerste stap in de applicatie is het controleren op leeftijd en of ze in dienst zijn van een bedrijf. Aansluitend worden vragen gesteld om ervoor te zorgen dat de doelgroepen goed vertegenwoordigd zijn. Doelgroepen verdeeld over 13 categorieën, samengevoegd in 10. Tenslotte moest de respondent 44 vragen beantwoorden, die nodig zijn voor de analyse door Happiness Works.

schermafdruk van applicatie

In een ‘dashboard’ kan afgeleid worden wat de status is van elke categorie, of de doelen zijn bereikt. De respondent waarvoor het doel bereikt was, werd – na het beantwoorden van de vragen in stap 2 – bedankt en kreeg niet de 44 vragen voorgeschoteld.

Voor de meer technisch geïnteresseerden: De web applicatie is gebouwd gebruik makend van MongoDB (database), Express (webapplicatie framework), AngularJS (front-end) en NodeJS (webapplicatie server). De webapplicatie wordt gehost bij Amazon Web Services.

  • Webapplicatie
  • Benchmark
  • Amazon

Referentie

Happiness at Work Survey

Voor mij is werken met Frank een feestje.