logo van publiceervoormij.nl

Server achtergrondinformatie

Om een webapplicatie te kunnen aanbieden is traditioneel een server nodig.

Applicatieonderdelen

Een applicatie bestaat uit een aantal belangrijke onderdelen bestaan, bijvoorbeeld:

  1. een database om de data in op te slaan
  2. een applicatieserver om de applicatie aan te bieden
  3. een authenticatiemechanisme om het in- en uitloggen mogelijk te maken, en functies als wachtwoord vergeten aan te bieden

Afhankelijk van onder meer het aantal gebruikers, de complexiteit van de applicatie en de beveiligingseisen van (soms opgelegd aan) de organisatie kan het zijn dat 1 server niet voldoende is. Zo kan het zijn dat elk onderdeel van de applicatie verplaatst wordt naar elk een eigen server.

Fases van softwareontwikkeling (OTAP)

Bij de realisatie van een maatwerk webapplicatie zijn bij voorkeur (in ieder geval) drie omgevingen nodig.

Zo is er een Ontwikkelomgeving nodig om een webapplicatie (verder) te ontwikkelen en een Testomgeving om de nieuwste functionaliteit te testen, net voordat de nieuwe versie live gezet zal worden in de Productieomgeving.

Afhankelijk van het ‘ambitieniveau’ is er soms ook een Acceptatieomgeving; een omgeving die gelijk is, ook ten aanzien van de hardware, aan de Productieomgeving.

Een server hoeft niet persé één fysieke server te zijn. Het kan ook een virtuele server zijn, onderdeel van een serie virtuele servers, geïnstalleerd op 1 fysieke server.

Als er serverless gewerkt wordt neemt de complexiteit enorm af, en ook de bijbehorende investeringen en kosten.